Wykonujemy wszystkie czynności związane z wyznaczeniem, wznowieniem lub ustaleniem przebiegu granic. Zawiadomimy sąsiadów i sporządzimy odpowiednie protokoły graniczne.
Wykonujemy procedury związane z podziałami nieruchomości, zarówno położonych na terenach miejskich jak i rolnych. Sporządzamy wstępne projekty podziału i pomagamy w skompletowaniu wszystkich innych niezbędnych dokumentów związanych z procedurą podziałową. Jeśli podział wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego, również sporządzamy odpowiednie dokumenty.
Wytyczamy wszelkie budynki i obiekty budowlane . Obiekty budowlane wymagające zezwolenia na budowę są przedmiotem wytyczenia przez uprawnionego geodetę. Prowadzimy obsługę geodezyjną wszelkich budynków oraz obiektów budowlanych. Na koniec budowy wykonujemy geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze.
Wykonujemy wszystkie rodzaje dokumentów niezbędnych podczas przeprowadzanie postępowań sądowych: w tym mapy do celów sądowych (podziału spadku, zniesienie współwłasności, wszelkich roszczeń związanych z gruntem), wstępne projekty zniesienia współwłasności,  mapy do ustanowienia służebności drogowych, mapy do ustalenia służebności przesyłu.
Pozytywna opinia dotycząca lokalizacji, zapadła na naradzie koordynacyjnej, jest niezbędna przy budowie urządzeń podziemnych (woda, kanalizacja, gaz, prąd, telefon).
Wykonujemy mapy do celów projektowych. Są one wymagane przy składaniu pozwolenia na budowę i stanowią załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego.
Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne, podlegają obowiązkowemu wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Sporządzamy opinie geodezyjne do różnych zastosowań. Posiadamy ogromną praktykę zebraną podczas pracy biegłego sądowego z zakresu geodezji i kartografii.
Nieruchomość bez określonego stanu prawnego nie może być przedmiotem obrotu handlowego. Określając stan prawny nieruchomości najczęściej dokonujemy uzgodnienia wpisów zgodnie z istniejącym stanem prawnym.

Zapytaj o wycenę usługi

Translate »