Mapy do celów projektowych

Mapy Geodezyjne

Mapa do celów projektowych jest wymagana przy składaniu pozwolenia na budowę i stanowi załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego.

Mapa do projektu jest również niezbędna przy uzgadnianiu na naradzie koordynacyjnej projektu instalacji urządzeń podziemnych.

Mapa do celów projektowych powstaje w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej.
W przypadku jej braku wykonujemy pomiary całego obiektu i tworzymy mapę zasadniczą od podstaw.

Zapytaj o wycenę usługi

Translate »