Co to jest mapa do celów projektowych?

 

Mapa do celów projektowych (inaczej mapa do projektu), to dokument niezbędny przy projektowaniu wszystkich budynków lub obiektów budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

Mapę do celów projektowych wykonuje uprawniony geodeta, który na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz pomiarów w terenie nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych (np. budynki, wiaty, ogrodzenia, krawężniki, skarpy, studnie, słupy, drzewa i wiele innych) a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Na mapie do projektu uprawniony architekt wykonuje projekt zagospodarowania działki.

Mapa do projektu jest niezbędna również do uzgodnienia projektu urządzeń podziemnych na naradzie koordynacyjnej.

Translate »