Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja geodezyjna

Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed oddaniem do użytkowania.
Procedurze inwentaryzacji również podlegają wszystkie urządzenia podziemne, zarówno sieci jak i przyłącza.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zazwyczaj ma postać mapy z uwidocznionymi nowo wybudowanymi budynkami lub obiektami budowlanymi.

Oprócz mapy każdy klient otrzymuje pisemną informacje o wybudowaniu budynku zgodnie z projektem, lub też o występujących odstępstwach od projektu budowlanego. Informacja taka jest niezbędna do przeprowadzenia procedury odbioru budynku lub obiektu budowlanego.

Zapytaj o wycenę usługi

Translate »