Regulacja Stanu Prawnego Nieruchomości

Określenie stanu prawnego nieruchomości

Nieruchomość bez określonego stanu prawnego nie może być przedmiotem obrotu handlowego. Ponadto trudno prowadzić na niej inwestycje, nie może także posłużyć jako zabezpieczenie kredytu.

W przypadku gospodarstw rolnych nieuregulowany stan prawny nieruchomości uniemożliwia pozyskiwanie dopłat z Unii Europejskiej.

Określając stan prawny nieruchomości najczęściej dokonujemy uzgodnienia wpisów zgodnie z istniejącym stanem prawnym.

W przypadku niemożności wykazania właściciela nieruchomości, wynikającej z braku księgi wieczystej, występujemy o jej założenie.

Inne często występujące prace mające na celu określenie stanu prawnego nieruchomości dotyczą:

  • dziedziczenia,
  • współwłasności,
  • zasiedzenia nieruchomości,
  • budynków znajdujących się na cudzych gruntach.

Zapytaj o wycenę usługi

Translate »