Wytyczenia Budynków i Obiektów Budowlanych

Tyczenie budynków i obiektów budowlanych

Geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie jest pierwszym etapem budowy.

Obiekty budowlane wymagające zezwolenia na budowę są przedmiotem wytyczenia przez uprawnionego geodetę.

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest przekazanie szkicu tyczenia inwestorowi oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy.

 

Zapytaj o wycenę usługi

Translate »