Wyznaczenie Granic Nieruchomości

Wyznaczenie granic nieruchomości ma na celu ustalenie ich przebiegu w terenie.

Wyznaczenie granic nieruchomości może być wykonane podczas przeprowadzania procedury podziałowej lub niezależnie od niej.

Procedura wyznaczenia granic polega na:

  1. określeniu położenia punktów i linii granicznych,
  2. ich utrwaleniu znakami graficznymi na gruncie,
  3. zawiadomieniu właścicieli nieruchomości sąsiednich,
  4. sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji, w tym odpowiednich protokołów granicznych.

 

Zapytaj o wycenę usługi

Translate »