Co to jest wytyczenie geodezyjne budynku lub obiektu budowlanego?

 

Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne), podlegają procedurom, zwanym wytyczeniem.

Wytyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów, np. budynku (zwykle narożniki lub osie ścian) oraz w miarę potrzeby wskazanie wysokości poziomu podłogi parteru.

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Translate »